Her har jeg samlet en lang række måleenheder - både nye og gamle.

 

Det Metriske System - også kaldet SI systemet (Système international d’unités) blev indført i 1960.

Længde måles i meter, der er defineret som den strækning lys bevæger sig i det lufttomme rum på 1/299.792.458 sekund.

Vægt måles i kilogram, der er lig massen af en platin-prototype, der opbevares hos Bureau International des Poids et Mesures i Paris.

Tid måles i sekunder, der er lig varigheden af 9.192.631.770 svingninger af den stråling, som opstår ved overgangen mellem to niveauer i et cæsium 133 atoms grundtilstand.

yotta [Y]

1.000.000.000.000.000.000.000.000

zetta [Z]

1.000.000.000.000.000.000.000

exa [E]

1.000.000.000.000.000.000

peta [P]

1.000.000.000.000.000

tera [T]

1.000.000.000.000

giga [G]

1.000.000.000

mega [M]

1.000.000

kilo [k]

1.000

hekto [h]

100

deka [da]

10

deci [d]

0,1

centi [c]

0,01

milli [m]

0,001

micro [u],[µ]

0,000.001

nano [n]

0,000.000.001

pico [p]

0,000.000.000.001

femto [f]

0,000.000.000.000.001

atto [a]

0,000.000.000.000.000.001

zepto [z]

0,000.000.000.000.000.000.001

yocto [y]

0.000.000.000.000.000.000.000.001

Længdemål

1 Skrupel

 

0,18 mm

1 Linie

12 skrupler

2,18 mm

1 Bygkorn

1/128 alen

0,49 cm

1 Tomme

12 linier

2,62 cm

1 Kvarter

6 tommer

15,69 cm

1 Fod

12 tommer

31,38 cm

1 Alen

2 fod

62,77 cm

1 Favn

3 alen

188,31 cm

1 Fjerdingvej
1 Fjerdingmil
1 Kvartmil

6.000 fod
¼ mil

1.883 meter

1 Mil

24.000 fod

7.532 meter

1 Myriameter

 

10.000 meter

 

 

1 kilometer | km

10 hm

1.000 meter

1 hektometer | hm

10 dam

100 meter

1 dekameter | dam

10 m

10 meter

1 meter | m

10 dm

1 meter

1 decimeter | dm

10 cm

1/10 meter

1 centimeter | cm

10 mm

1/100 meter

1 millimeter | mm

1.000 µm

1/1.000 meter

1 mikrometer | µm

 

1/1.000.000 meter

 

Maritimt:

1 Kabellængde

1/10 sømil

185,2 meter

1 Sømil

 

1.852 meter

Flademål

1 Kvadratalen

 

0,39 m²

1 Penning

¼ album

14,37 m²

1 Album

1/3 fjerdingkar

57,46 m²

1 Fjerdingkar

¼ skæppe

172,38 m²

1 Skæppe

1/8 tønde

689,50 m²

1 Tønde Land

14.000 kvadratalen

5.516 m²

1 Ar

 

100 m²

1 Hektar

100 ar

10.000 m²

 

1 kvadratkilometer | km²

100 hm²
100 hektar

1.000.000 m²

1 kvadrathektometer | hm²
1 hektar

100 dam²
100 ar

10.000 m²

1 kvadratdekameter | dam²
1 ar

100 m²

100 m²

1 kvadratmeter | m²

100 dm²

1 m²

1 kvadratdecimeter | dm²

100 cm²

1/100 m²

1 kvadratcentimeter | cm²

100 mm²

1/10.000 m²

1 kvadratmillimeter | mm²

 

1/1.000.000 m²

Rummål

Væske | Øl:

1 Pægl

 

0,24 liter

1 Pot

4 pægle

0,97 liter

1 Kande

2 potter

1,93 liter

1 Viertel

8 potter
¼ kubikfod

7,73 liter

1 Otting

17 potter

16,42 liter

1 Bimpel

½ anker

18,83 liter

1 Kubikfod

32 potter

30,90 liter

1 Fjerding

 

32,85 liter

1 Anker

39 potter

37,66 liter

1 Tønde

136 potter

131,40 liter

1 Oksehoved

6 ankre

225,96 liter

1 Kubikalen

256 potter
8 kubikfod

247,20 liter

1 Fad øl

2 tønder

262,78 liter

Vin:

1 Ahm vin

4 ankre

150,64 liter

1 Fad vin

6 ahm

903,83 liter

Korn:

1 Album

1/3 fjerdingkar

1,45 liter

1 Ottingkar

1/8 skæppe

2,17 liter

1 Fjerdingkar

¼ skæppe

4,35 liter

1 Skæppe

1/8 tønde

17,40 liter

1 Tønde

144 potter

139,20 liter

1 Fad

2 tønder

278,40 liter

1 Læst

12 tønder

1.670,40 liter

Diverse:

1 Tønde kul
1 Tønde tjære

 

ca. 170 liter
ca. 116 liter

 

1 hektoliter | hl

10 dal

100 liter

1 dekaliter | dal

10 l

10 liter

1 liter | l

10 dl

1 liter

1 deciliter | dl

10 cl

1/10 liter

1 centiliter | cl

10 ml

1/100 liter

1 milliliter | ml

 

1/1.000 liter

 

 

 

1 kubikmeter | m³

1.000 dm³

1.000 liter

1 kubikdecimeter | dm³

1.000 cm³

1 liter

1 kubikcentimeter | cm³

1.000 mm³

1/1.000 liter

1 kubikmillimeter | mm³

 

1/1.000.000 liter

Vægt

1 Ort

¼ kvintin
1/10 kvint

0,98 gram
0,50 gram

1 Kvintin (før 1861)

1/128 pund

3,91 gram

1 Kvint (efter 1861)

1/100 pund

5,00 gram

1 Lod

 

15,63 gram

1 Unse

2 lod

31,25 gram

1 Mark

½ pund

250,00 gram

1 Pund
1 Skålpund

32 lod

500,00 gram

1 Bismerpund

 

ca. 6 kg.

1 Lispund

16 pund

8 kg.

1 Centner

100 pund

50 kg.

1 Skippund

20 lispund

160 kg.

Smør:

1 Otting

 

14,00 kg.

1 Fjerding

 

28,00 kg.

1 Drittel

 

50,75 kg.

1 Tønde

 

112,00 kg.

Sølv:

1 Lod

 

14,7 gram

1 Mark

16 Lod

235,3 gram

Apotekervægte:

1 gran

 

0,06 gram

1 skrupel

20 gran

1,24 gram

1 drachme

3 skrupler

3,73 gram

1 apotekerunse

8 drachmer

29,82 gram

1 apotekerpund

12 apotekerunser

357,85 gram

 

1 ton | t

1.000 kg

1.000.000 gram

1 kilogram | kg

10 hg

1.000 gram

1 hektogram | hg

10 dag

100 gram

1 dekagram | dag

10 g

10 gram

1 gram | g

10 dg

1 gram

1 decigram | dg

10 cg

1/10 gram

1 centigram | cg

10 mg

1/100 gram

1 milligram | mg

1.000 µg

1/1.000 gram

1 mikrogram | µg

 

1/1.000.000 gram

 

Mængde

1 Dusin

 

12 stk.

1 Snes

 

20 stk.

1 Skok

3 snese

60 stk.

1 Ol

4 snese

80 stk.

1 Gros

12 dusin

144 stk.

1 Ring

4 skok

240 stk.

Skind og huder

1 Deger

 

10 stk.

1 Tømmer
1 Zimmer

4 deger

40 stk.

Tømmer

1 Tylvt

 

12 stk.

Papir

1 Bog

24 ark

1 Ris

20 Bøger

480 ark

 

Hundrede

100

Tusinde

1.000

Million

1.000.000

Milliard

1.000.000.000

Billion

1.000.000.000.000

Billiard

1.000.000.000.000.000

Trillion

1.000.000.000.000.000.000

Trilliard

1 + 21 nuller

Quadrillion

1 + 24 nuller

Quadrilliard

1 + 27 nuller

Quintillion

1 + 30 nuller

Quintilliard

1 + 33 nuller

Sextillion

1 + 36 nuller

Sextilliard

1 + 39 nuller

Septillion

1 + 42 nuller

Septilliard

1 + 45 nuller

Octillion

1 + 48 nuller

Octilliard

1 + 51 nuller

Nonillion

1 + 54 nuller

Nonilliard

1 + 57 nuller

Decillion

1 + 60 nuller

Vigintillion

1 + 120 nuller

Trigintillion

1 + 180 nuller

Quadragintillion

1 + 240 nuller

Quinquagintillion

1 + 300 nuller

Sexagintillion

1 + 360 nuller

Septuagintillion

1 + 420 nuller

Octogintillion

1 + 480 nuller

Nonagintillion

1 + 540 nuller

Centillion

1 + 600 nuller

 

Googol

1 + 100 nuller

Googolplex

1 + 1 Googol nuller

 

Tid

1 sekund

 

1 minut

60 sekunder

1 time

60 minutter

1 dag

24 timer

Jordens rotation omkring sig selv

1 uge

7 dage

1 måned

1/12 år

Månens vandring omkring Jorden

1 år

365,2425 dage

Jordens vandring omkring Solen

1 sekel

100 år

1 kosmisk år

225.000.000 år

Mælkevejens rotation omkring sig selv