Fisken

19. februar - 20. marts
Element: Vand

 

Temperament:
Som Fisk søger du efter en dybere mening i alt, hvad du gør. Du er helt enormt følsom, sensitiv og påvirkelig. Din fantasi er så rig, at du kan bruge så megen tid det skal være i din drømmeverden. Din medfølelse er stor - og du holder altid med de svage, taberne (fordi det er synd for dem, at ingen holder med dem) og dyr. Du er så intuitiv, at du absorberer andres tanker og følelser. Sensitiviteten kan være svær at have med at gøre, så mange Fisk beskytter sig selv med en skal af kynisme.
Andre kan opfatte dig som et sentimentalt, vattet, forvirret bløddyr med meget let til tårer.

Dating taktik:
Din taktik er simpelthen via alle kanaler at fornemme, hvem din udkårne er. Du kan finde på spontant at sende små gaver eller digte, men har svært ved direkte at formulere dine følelser. Du prøver v.h.a. din tillærte kynisme at beskytte dig selv fra at håbe for meget, idet du bliver så frygteligt skuffet.

Forelskelse:
I denne tilstand - som du både frygter og elsker - svæver du rundt på en lyserød sky omgivet af englesang - og alle mulige yndige drømme om den vidunderlige fremtid sammen med din kæreste. Du er tiltrukket af den mystiske side af kærligheden og din dybeste længsel er efter at smelte sammen med din kæreste og blive hel.

Parforhold:
Din kærlighed er ubetinget og grænseløs. Du accepterer din kæreste fuldstændigt og vil gøre hvad som helst for at gøre ham/hende tilfreds. Du er hengiven, trofast og meget, meget romantisk.
Du giver alt hvad du har og forventer intet igen - andet end at få lov til at elske din ham/hende.

Seksuelle stil:
Kærlighed er en forudsætning for sex, men når først det er på plads, folder du dig ud med masser af dramatik - og en stemning der emmer af mystik. Du er et vilddyr, et legebarn og en lokkende havfrue/havmand. Den kvindelige Fisk foretrækker sex i en vandseng, et jacuzzi eller i vandkanten ved tusmørketid. Den mandlige Fisk har en svaghed for fødder og har masochistiske tendenser.

Partner:

En så ubetinget, uselvisk kærlighed, som din Fisk giver, kræver en moden, ansvarsfuld indstilling. Ellers kan du let komme til at tage din Fiskekæreste for givet og - hvad værre er udnytte hans/hendes hengivne hjerte.

 

Personlighed
Den lyse side af Fiskene er sympatiske og medfølende, de kan ikke bære at se andre lide. Fiskene føler virkelig meget dybt for andre mennesker, og de har ikke nogen stærk fornemmelse af deres egen personlige individualitet.

Intuition

Fiskene er et intuitivt tegn, som kan hente megen inspiration fra deres hinsides. Fiskene er derfor dyrekredsens naturlige medier og mystiker, som kan kommunikere deres indre visioner gennem enten kunst eller videnskab. Fiskene kan også være et tegn af uselvisk eller selvopofrende hengivelse, og det kan nære en sand og betingelsesløs kærlighed for andre.

Skyldbetynget

Den dunkle side af Fiske-personligheden har adskillige skjulte personligheder, som dukker frem på det mindst foranledning. De omfatter både offeret, martyren og frelseren eller redningsmanden, og når først Fiskene er blevet låst fast i disse mønstre, kan de have meget svært ved at skifte. Det kan også være svært for andre involverede, da Fisken kan bibringe, eller påtage sig, betragtelige lidelser, når de bevæger sig ind i en skyldbetynget fase. Et andet negativt træk ved Fiskene er deres selvbedrag og forvirring i deres måde at omgås sandheden på - hvilket mere pragmatiske tegn kalder at lyve. Fiskene har en tendens til at være lidt for fantasifulde til deres egen fordel.

Drømmer

Fiske-personligheden er den mest verdensfjerne i dyrekredsen. Det er poeten, drømmeren eller den psykiske, som nyder at trække sig tilbage fra den trivielle hverdag. Hvis Fiskene bliver fanget af omstændighederne, vil de søge lindring i deres egen indre verden.

Familien
Fiskene er et følelsesbetonet tegn, og de omsorgsfulde Fiske-forældre er følsomme og medfølende over for deres børns behov, dvs. forudsat at barnet befinder sig på forældrenes specielle bølgelængde.
Fiske-forældre har desværre store vanskeligheder med at forstå, at deres børn kan være anderledes end de selv. Og selv når de omsider erkender forskellene, kan barnet blive behandlet mere som en fremmed end som en slægtning i familiens skød.

Følelsesbetonede
Hvis barnet er intellektuelt eller praktisk anlagt og snarere påvirker verden med hovedet i stedet for med hjertet, er Fiske-forælderens kontakt sparsom. For det barn, der imidlertid deler Fiske-forælderens holdning til verden, kan den fantasifulde Fiske-forælder åbne de mest fantastiske vidunderlande.

Forsonlige
Fiskene har det meget svært med disciplin og ledelse. Skarpsindige børn lærer derfor hurtigt at manipulere til deres egen fordel. Det betyder, at børn af Fiske-forældre kan være forkælede og alt for vant til at få det, som de vil have det.

Fantasifulde
Fiske-faderen kan være meget flygtig, men hvis han fokuserer på sit barn længe nok, kan han give det dyb kærlighed til musik, kunst og poesi. Eventyr er en glimrende måde for Fiske-moderen til at underholde sine børn på og derved lade dem få del i den rige fantasiverden, der bor i hende samtidigt med, at hun præsenterer dem for nye ideer.
Som forældre vælter Fiskene sig ofte i martyrrollen og sætningen ' Efter alt det vi har gjort' må uden tvivl første gang være sagt af en Fiske-forældre.

Kærlighed
Fiskene er det mest idealistiske, romantiske, nervebetonede tegn. Og Fisk er lykkelige for at give sig hen i deres forhold. At være elsket er af central betydning for dem. De er meget omsorgsfulde partnere.

Idealer
Fisk er særdeles følsomme og blødhjertede, og nyder stærke følelser i et forhold. Uheldigvis er de så sårbare, at de ofte går arret ud af et forhold med bristede drømme. Mange Fisk ser også deres elskede i et rosenrødt skær og nægter at indrømme, at partneren kun er eet menneske. Som følge heraf lukker de ofte øjnene for forseelser, der ville få de mere de mere jordbundne tegn til at flyve i flint. Nogle Fisk ofrer sig uden at vide det i destruktive forhold. På den anden side kan Fisk, hvis de knytter sig til en for realistisk partner, som er ude af stand til at stimulere deres livlige fantasi, godt af kedsomhed finde på at søge nye græsgange.
Kærlighedsaffærer er essensen af romantik for Fisk. Der er intet, de holder mere af end at flygte fra den grå hverdag til en drømmeverden. De er nok kun deres partnere utro i dagdrømme, for de kan fantasere om dramatiske kærlighedsaffærer, der ikke eksisterer.

Idealistisk partner
Forelskede Fisk er fulde af forhåbninger. De søger et åndeligt fællesskab med deres partner og er det mest romantiske af dyrekredsens tegn. De kan være meget ømme og følsomme, men deres drømmeri kan skabe problemer, når de sætter deres forventninger for højt.

Ægteskab
De romantiske Fisk tror fuld og fast på den sande kærlighed og en hjertenskær. Mange Fisk gifter sig højst sandsynligt med det første menneske, de forelsker sig i. I hvert fald gifter mange Fisk sig eller vælger en partner i en meget ung alder. De er yderst loyale mod deres romantiske illusion, og selv om mange Fiske-ægteskaber faktisk ikke er nær så stor en velsignelse, som Fisken gerne vil tro, lader det til, at ægteskabet som følge af Fiskens kraftige vægring mod at se tingene realistisk i øjnene, holder.

Blide
Fisk er blide, omsorgsfulde mennesker, der øser kærlighed og opmærksomhed ud over ægtefællen. De er i stand til store selvopofrelser og er meget følsomme, og selv om dette ikke værdsættes af nogle ægtefæller, føler andre sig til tider overvældede.
En af de største vanskeligheder, som Fiskens ægtefælle kan komme ud for, er Fiskens manglende evne til at se tingene, som de virkeligt er. Fisken er ofte ikke forberedt på at erkende, at der er problemer i ægteskabet, og det kan være umuligt at overtale en Fisk til at arbejde med at rette op på forholdene.

Romantiske
Fiskene er de mest romantiske ægtefæller, og de har en dyb trang til at hengive sig fuldstændig til et andet menneske og blive ét med det, i stedet for blot en del af et par. De opfatter uvægerligt sig selv som havende indgået en velsignet og lykkelig forening - uden hensyn til ægtefællens syn på sagen.

Affærer
Fiskene er stort set ikke et tegn, der kræver troskab. Fisken tror på at dele kærlighed og kan endog selv have et andet forhold, selv om den værdsætter sit ægteskab.

Venskab
Fiskene er vidunderlige og omsorgsfulde venner. De er venlige og sympatiske, og der er intet, der er for stor ulejlighed for dem. Det betyder, at de er tilbøjelige til at have mange venner, og at flere ofte gør krav på deres tid og energi, end de rigtigt kan klare på tilfredsstillende måde.

Enspændere

Inderst inde har Fiskene behov for at føle sig ønsket. Derfor giver de ofte sig selv helt og gemmer deres egne følelser. Det skyldes gerne, at de er meget tilbageholdende og venlige og ikke kan lide at belemre deres venner med deres problemer og derfor ruger over dem i ensomhed.
Fiskene har et vist behov for frihed. Man kan aldrig helt holde dem fast, for der er noget flygtigt over dem. Dette er en del af deres charme og kilden til en del af den inspiration, de kan give nære venner.
Hvem harmonerer Fiskene med? Rigtige venner for Fiskene er personer, som kan få dem til at lukke sig op og tale om deres bekymringer, som for eksempel de andre Vandtegn. De vil højst sandsynligt ikke føle sig tæt nok på Ildtegnene. Og selv om de i nogle retninger harmonerer med Jordtegnene, finder de ofte deres sans og manglende evne til at forstå forvirrede følelser bremsende. De kan ofte blive gode venner med Vægten, som deler deres kunstneriske interesser, og med Vandmanden, hvis uengagerethed kan være lindrende.

Fælles interesser
Fiskene kan lide venner, som deler deres kærlighed til kultur, poesi, musik, ballet og naturen. Personer, der kan lide at tilbringe en eftermiddag på et kunstgalleri, sidde ude i naturen og drømme, male, læse eller diskutere ideer er perfekte venner for en Fisk.

Job
Det kan undertiden være noget af et problem for Fiskene at beslutte sig for en bane i livet. Dette Vand-tegn, der har et temperament så omskifteligt som de syv oceaner og en medfødt overfølsomhed over får stemninger, bliver stærkt påvirket af andres følelser og tanker. Indføling er et instinkt hos Fiskene, og medfølelse deres anden natur.

Medfølelse
Fiskenes dybe medfølelse er også forbundet med en indbildningskraft så stor, at den ofte fornemmes som virkelighed. Faktisk er Fiskene på mange måder som en menneskelig kamæleon med en hel række af virkemidler, fremtrædelsesformer og personligheder. For at styrke selvtilliden og overvinde ubeslutsomheden, så deres følsomhed kan udnyttes konstruktivt, må Fiskene lære at skelne i deres valg af karriere. En larmende og overstyret profession ville være yderst uegnet ag uhensigtsmæssig.
Folk, som er født i dette tegn, vælger ofte instinktivt karrierer, som beskæftiger sig med andres velfærd. Deres fabelagtige fortolkningsevner kan også komme til udfoldelse inden for kunstneriske områder som fotografering, musik og teater. Som arbejdsgivere er de ofte meget kloge strateger, med en fint udviklet sans for andres motiver. Som ansatte vil Fiskene føle sig mest engagerede og arbejdsomme, hvis de virkelig tror på værdien af deres indsats.

Forstående
Fiskene besidder en nærmest overjordisk følsomhed, som sætter dem i stand til på samme tid at opleve mange forskellige aspekter af virkeligheden. Dette kan undertiden føre til kaos, men kan også være inspirerende. Fordybelse i arbejdet indebærer, at de uselviske kan tjene andre.

Penge

Det kan ofte være svært at analysere Fiskenes holdning til penge i og med, at de, som er født i dette tegn, tit finder begrebet forvirrende. Dette skyldes primært, at de enten ikke kan eller ikke vil anerkende sådanne grundlæggende forhold som tid og rum eller mit og dit. Alt er for dem relativt. Selv om de som alle andre kan fristes af magt og rigdom, lader de sig aldrig virkelig forføre. Inderst inde er det dem underordnet, om de har penge eller ej, med mindre de tjener til at opfylde en eller anden ønskedrøm. Men det er drømmen, der betyder noget for dem snarere end pengene, magten eller positionen.

Kløgt
På den anden side kan Fiskenes fantasi være grænseløs, og får den frie tøjler, er alt muligt. Fisk kan være særdeles kløgtige til at tjene penge og endog blive afhængige af det. Men som regel er en eventuel stor indtjening en sideeffekt af en anden aktivitet og bliver brugt med tilsvarende letsindighed. Fiskenes ry for at være håbløse i pengesager er høj grad en følge af andre folks manglende forståelse for denne side af deres natur. Hvis de bliver snydt, skyldes det som snarere ligegyldighed end egentlig naivitet. Fisk kan muligvis miste deres penge, men ingen kan stjæle deres drømme.

Flydende
Fisk er meget optage af at løse andre menneskers problemer. Deres egen pengeproblemer plager dem sjældent, selv ikke når de bliver alvorlige. "Jeg flyder…" siger Fiskene, men indimellem er der ebbe i kassen med katastrofale resultater.

Held eller Uheld

Fiskene er i deres indre hemmeligt overbevist om, at de er heldige, selv når begivenhederne viser noget andet. Og mærkeligt nok er de tilbøjelige til at stoppe op i sidste øjeblik og herved undgå vanskeligheder, somme tider næsten på mirakuløs vis. Deres overbevisning retfærdiggøres måske herved, og de er i deres fulde ret til at nære så stor overtro, som de gør.

Det overnaturlige
Nogle Fisk vil sågar prøve at indgå en aftale med skæbnen eller falde tilbage på barndommens tro for at få ro i nerverne, når det gælder særlig vanskelige situationer. Mange udfører endog simple, magiske ritualer, muligvis af egen opfindelse, for at sikre sig, at heldet er med dem.

Selvopofrende
Fiskene identificerer ofte sig selv med den svagere part og folk, hvem heldet gerne har svigtet. Dette kan medføre en tendens til at afspejle andres opførsel og næsten arve det samme uheld i en sådan udstrækning, at de selv påtager sig rollen som offer.
De mere urealistiske Fisk kan blive håbløse spillefugle, idet de livet igennem søger den uopnåelige drøm og konstant jagter regnbuen. Størstedelen lærer imidlertid at skelne mellem deres idealistiske træk og praktiske behov.

Inspirerende
Fiskene er det mest intuitive at alle stjernetegnene og er ofte heldige, når de vælger at flirte med lykken. De finder spændingen ved spil opmuntrende og synes ikke at bekymre sig, om de vinder eller taber. Deres inspirerede gæt giver ofte bonus, da de satser på det, som ingen andre ville drømme om.