Stenbukken

22. december - 19. Januar
Element: Jord

 

Temperament:
Som Stenbuk betyder det meget at få struktur og orden på tilværelsen. Du er meget ambitiøs og arbejder dig langsom men sikkert frem imod de mål, du sætter dig. Status, titler og materiel rigdom er noget du nærer dyb respekt for og higer efter, for dine værdier er konservative og du er meget autoritetstro. Du er ordholdende, lever efter dine meget faste principper og finder tryghed i at holde fast i ældgamle traditioner.
Andre kunne opfatte dig som en pessimistisk, ufleksibel, kedelig stivstikker.

 

Dating taktik:
Du tager ingen chancer, og du er genert, så dating-processen er et langsomt, forsigtigt forløb for dig. Du tiltrækkes af nogen, der er ambitiøse og karrieremindede ligesom du selv. Du foretrækker en grundig og seriøs udveksling af holdninger, før I begynder at ses. Der er ingen grund til at spilde tid på flygtige bekendtskaber.
 

Forelskelse:
Det går ikke hurtigt, det her, og du tillader først dig selv at blive forelsket, efter at du særdeles velovervejet har vurderet sandsynligheden for et livslangt ægteskab og fundet, at dette er en klar mulighed. Når de praktiske ting er på plads, kan du godt slække lidt på kontrollen og give dig selv lov til at være lidt glad. Bare lidt pjattet.
 

Parforhold:
Du er indbegrebet af trofasthed og hengiver dig fuldstændigt til at få forholdet (ægteskabet) til at fungere. Du vil gå gennem ild og vand for din elskede, når først du lært at stole på ham/hende. Du vil helst undgå at blive følelsesmæssigt afhængig af din kæreste men på den anden side vil du gerne have et tæt, trygt forhold med en, der forstår at forkæle dig.

 

Seksuelle stil:
Du er langsom i optrækket men meget sensuel, en grundig omgang erotisk massage er virkelig noget, du nyder. Praktisk sans er mange ting og som bekendt findes der ikke dårligt vejr kun dårlige klæ´r, og somme tider kan det være mest praktisk at møde op iført en stram - men ikke for kort - kjole, selvsiddende strømper og G-streng.
Den kvindelige Stenbuk er ret gammeldags, så korsettet har du arvet fra din mormor og det er af den klassiske type med stivere.
Den mandlige Stenbuk er fremragende til at kontrollere sin ejakulationstrang og den fødte gentleman der venter, indtil partneren er kommet med.
 

Partner:
Her har du livslangt og bundsolidt forhold, der bare bliver bedre og bedre, som årene går. Sådan er det i hvert fald, hvis du kan leve med din Stenbukkekærestes altgennemsyrende perfektionisme og evige karriereræs.

 

Personlighed
Den lyse side.
Et af Stenbukke-personlighedens mest positive træk er dens sans for humor, en evne, der ofte hjælper Stenbukken i dens anstrengelser for at påtvinge verden en bestemt orden, eller til klogt til at administrere sine ressourcer. Skønt humoren kan være tør, så giver den dog kontakt til andre mennesker (noget, som den indesluttede Stenbuk ikke udmærker sig i). Hvad Stenbukke-personligheden er meget god til, er altid noget, som andre (undtaget Jordtegn) finder lidt kedeligt. Stenbukke er uendelig tålmodige, forsigtige, pålidelige, udholdende og disciplinerede.

Hæmmede
Den dunkle side. Stenbukke kan være utrolig stive og pessimistiske i deres livssyn - og dystre og deprimerende (og undertrykkende) i deres forhold til andre mennesker. De kan også være følelsesmæssigt kolde og hæmmede. Den kloge og forsigtige side af Stenbukkens natur kan også gå til det ekstreme, undertiden til gnierens uomgængelighed.

Autoritær
Stenbukkens behov for magt kan endog udstrækkes til det autoritæres yderste grænser. De mistror spontant alt, hvis det afviger fra deres opfattelse, som er at gå 100% ind for at ændre deres omgivelser, så de passer til deres egne behov.

Bevarende

De fleste Stenbukke går ind for at bevare det bestående og er svorne tilhængere af alt, hvad der er traditionelt og konventionelt. Deres grundlæggende motivation er sikkerhed. De kan også blive fanatiske moralister, og de opponerer mod alt, som modsiger deres syn på verden. Men de er også kendt for deres generøse natur.

Familie
Stenbukke syns at være forudbestemte til at bære tunge byrder, og Stenbukke-forælderen tager sin forælder opgave meget alvorligt. Denne stærke ansvarsfølelse kan være dem en undskyldning for at forsømme, hvad de opfatter som den reet ubehagelige følelsesmæssige side ved børneopdragelse, og foretrækker de at være en 'god' forælder.

Status
Stenbukke sørger gerne for al den stads til familien, som hører til succes. En sådan optagethed af rigdom og status kan imidlertid føre til deres hyppige fravær fra hjemmet på grund af overarbejde.
Stenbukke værdsætter stabilitet og skik og brug og prøver at sørge for, at deres børn vokser op med en streng følelse af disciplin. Det er ikke et tegn, der giver plads for eksperimenter, og Stenbukke rynker panden dybt, når man afviger fra de etablerede normer.
Stenbukke er tilbøjelige til at presse deres børn til at nå frem i verden, og selv om børnene er sky og tilbageholdende af naturen, får de sympati fra den af naturen indadvendte Stenbukke-forælder. Det barn, der har behov for følelsesmæssig kontakt, kan imidlertid lide på grund af for lidt hengivenhed. Stenbukke-forældre skal huske, at disciplin ikke er alt, og at sjov og latter kan lette den tungeste forældrebyrde med særlig vanskelige børn.

Højtidelige
Stenbukke-faderen finder det svært at slappe nok af til at nyde sine børn, selv om det bliver lettere med alderen. Han melder sikkert barnet i skole, så snart det er født. Stenbukke-moderen har kontakt med sine børn takket være sin gode humoristiske sans.

Kærlighed
Når først Stenbukke har overvundet deres medfødte tilbageholdenhed, er de fantastiske partnere; skønt de er forsigtige og indadvendte, er de meget trofaste. De har brug for en partner, der vil støtte dem og give deres selvsikkerhed en tiltrængt saltvandsindsprøjtning.

Selvsikkerhed
Nogle Stenbukke er så bange for at blive afvist, at det kan være meget vanskeligt for dem at indlede et forhold; de undlader ofte at udnytte muligheder. de mangler selvsikkerhed og er overbevist om, at ingen vil finde dem tiltrækkende nok til et varigt, meningsfuldt forhold.

Rivaler

At flirte tiltaler ikke Stenbukke, som foretrækker varige forhold med følelsesmæssig sikkerhed. Stenbukkens partner kan opdage, at hans eller hendes eneste alvorlige rival er Stenbukkens karriere. Skønt de ofte virker en smule for indadvendte ved de første møder, kan de, når de endelig slapper af og føler sig trygge, afsløre mere af sig selv. et af deres mest forsonede træk er en fantastisk sans for humor, også når det går ud over dem selv. Når først de føler tillid, vokser deres selvsikkerhed.
Forsigtig elsker fornuften styrer Stenbukkens følelser, og de gifter sig aldrig uden at være helt sikre på deres partner. Deres kærlighed er stabil og velovervejet, men ikke fuld af overraskelser; de er trofaste og tillidsfulde partnere. For dem er kærlighedens mål følelsen af sikkerhed.

Ægteskab
Selv om Stenbukken går stærkt ind for ægteskab, som den tager meget alvorligt, er den meget omhyggelig i sit valg af en passende partner. For den uromantiske Stenbuk er 'passende' ikke nødvendigvis den, der passer bedst, men den, der bedst kan accepteres.
Stenbukken havde det godt, dengang ægteskaber blev arrangeret, og man kan stadig opleve, at den gifter sig med chefens søn eller datter, hvilket muligvis er den bedste opskrift på et godt makkerskab.

Pålidelige
Ligegyldigt hvilken grund Stenbukken måtte have til at vælge sin ægtefælle, er den imidlertid tro og vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at ægteskabet skal fungere tilfredsstillende og stabilt.
En af de vanskeligheder, man kan støde på i Stenbukke-ægteskaber, kan være den meget tid, Stenbukken tilbringer borte fra hjemmet for at pleje sine forretningsinteresser. Alt gøres imidlertid i sidste ende i familiens interesse, og en omsorgsfuld Stenbuk vælger sig en ægtefælle, der værdsætter dette.

Konventionelle
Stenbukken er et tegn, der sætter stor pris på at efterleve de uskrevne regler for omgang med andre. En af de regler, som harmonerer bedst med Stenbukken, er ægteskabet. For Stenbukken er ægteskabet et samfundsbærende fundament, som er med til at bevare de moralske normer. Stenbukken tager ægteskabet meget alvorligt.

Underholdende

Stenbukkens partner forventes at være underholdende på den måde, som Stenbukken synes er passende. Meget af underholdningen foregår i hjemmet, så Stenbukken kan fremvise beviserne for sin succes. Konversationen vil som regel altid være vittig og morsom.

Venskab
I modsætning til sine to venlige nabotegn, Skytten og Vandmanden, er Stenbukken reserveret over for andre mennesker og yderst selektiv, når det drejer sig om at vælge venner. Ligesom Skorpionen har den tendens til at have få venner, men det er som regel venskaber, der er nære, loyale og langvarige.

Trofasthed

Stenbukke er de mest trofaste venner. De støtter en ven i tider med problemer og fejrer vedkommende i triumferende og glade stunder.
En Stenbukke-ven kan give fremragende råd og praktisk støtte, når livet er svært, præsentere en for nyttige kontakter og opmuntre en ved at tage en med ud til et måltid. Til gengæld forventer Stenbukken selv at kunne regne med en lignende støtte.

Hvem harmonerer Stenbukken med?
Stenbukken forstår ikke altid visse tegns følelsesmæssige dybder og komplikationer. Derfor er den tilbøjelig til mere at blive tiltrukket af mennesker fra sit eget element, og som deler dens nøgterne livsholdning. Stenbukken finder også Vandmændene harmoniske og lette at omgås og kan være meget produktiv sammen med de mere udfarende Ild- og Lufttegn, som den kan hjælpe med at føre deres inspirationer og ideer ud i livet. Men generelt set er disse forbindelser ikke rare for den typiske Stenbuk. Folk født i dette tegn sætter venskaber højere og højere med årene, og de kan stå for tidens prøve.

Reserverede
Stenbukke tror på handlinger frem for ord, og at man kan udtrykke sine sande følelser gennem handlinger. Derfor gør de ikke et stort nummer ud af deres følelser, og man bliver måske ikke klar over, hvor gode venner de er, før man oplever deres støtte i en krisesituation. Så ved man, at man har en ven for livet.

Job
For mange Stenbukke er arbejdet det vigtigste i livet. Dette dybttænkende og praktiske Jord-tegn topprioriteter sædvanligvis et roligt, forudsigeligt liv, drevet af betragtelige materielle ambitioner. De føler sig ulykkelige, hvis de ikke kan se konkrete og håndgribelige resultater af deres anstrengelser i hverdagen - de er simpelt hen ikke interesseret i vage muligheder. Præstationerne skal være solide og reelle.

Tålmodighed
Stenbukkene, som er født med en særlig forståelse for begrebet tid og derfor sjældent spurter op ad succesens stige, er ofte villige til at vente tålmodigt på deres retfærdige belønning, mens de samvittighedsfuldt og velovervejet tilrettelægger forudsætningerne, som gør succes uundgåelig. Når de først har nået toppen, driver en naturlig ansvarsfølelse dem ofte til at påtage sig opgaven at hjælpe andre til at gøre det samme ved at lære dem glæden ved disciplin, udholdenhed og lutter hårdt arbejde.

Disciplinerede

Stenbukke er de mest ambitiøse mennesker, og de har en tendens til altid at have et afgrænset og opnåeligt mål for øje. De er mestre i at udvise tålmodighed og selvdisciplin, og de er kløgtige nok til at ændre, hvad de kan og acceptere det, de ikke kan. Dette tegn holder af ansvar og udfordringer.

Perfektionisme
Når et arbejde skal gøres, forventer Stenbukke-chefen en høj moral, og bag hans eller hendes venlige og behagelige facade skjuler sig en hård insisteren på, at tingene skal gøres på en bestemt måde. Som ansatte vil Stenbukkene være godt tilfredse med at få fortalt, hvad de skal gøre, og de går op i deres arbejde.

Penge
Stenbukke bliver ofte uretfærdigt forbundet med den rene, skære ambition. Sandheden er, at de som oftest oplever det som en opgave bare at leve i verden. Intet kan tages for givet, mindst af alt held, som ikke er nogen erstatning for knofedt, mener de. De udvikler derfor en jernhård vilje, som de bruger med uendelig tålmodighed i deres evige forsøg på at kontrollere deres omgivelser. Deres holdning er i bund og grund praktisk, ag det mest håndgribelige bevis på deres indsats er plusset på deres bankkonti. De kan være finansielt hensynsløse, men bliver såret, hvis de bliver anklaget for materialisme. For dem er penge en nødvendighed, da de giver dem midlerne til at holde en i bund og grund kaotisk verden på afstand.

Ihærdighed
Der kan gå mange år, før Stenbukke finder deres mål. Men når de har fundet det, kan intet forstyrre dem. De arbejder utrætteligt for deres penge, og når de bliver ældre, vil de omhyggeligt bevare det, de har kæmpet for at opnå. Det er muligvis denne holdning, som giver dem ry for nærighed. Selv når de har mange penge, vil de leve spartansk som for at minde sig selv om de beskedne kår. Det kan aldrig skade at leve sparsomt, siger de til sig selv

Nærighed
Stenbukke kan have stor finansiel succes, men da de ikke stoler på, at de gode tider varer ved, hamstrer de ofte penge og ejendele. "Jeg bygger …" siger Stenbukken, men frygten for at miste deres byggesten, kan let gøre dem til pengepugere.

Held eller Uheld

Stenbukken nærer en basal mistro til held, da den ved, at den samme indflydelse, som bringer lykke og held, også kan fjerne det lige så hurtigt.

Praktisk sans
Stenbukken er realistisk og jordbunden og helt klar over, at succes ikke kommer i løbet af en nat. I stedet for at overlade noget til tilfældighederne, holder den derfor fast ved noget, indtil den har opnået det ønskede resultat. Stenbukken lader sig ikke forskrække af nederlag eller hindringer. Den er tilfreds med langsom fremgang og arbejder støt hen mod sit mål, idet den omhyggeligt har planlagt hvert eneste skridt på vejen. Denne tålmodighed stammer fra en stædig, men undervurderet beslutsomhed om at forbedre sin position her i verden.

Sikkerhed

Stenbukken anklages ofte for at være urimeligt materialistisk, men er virkeligheden ikke interesseret i penge for sin egen skyld, men kun på grund af den sikkerhed, de giver. Dens behov for fred i sindet er dens drivkraft, selv om den er alt for forsigtig og snedig, hvad pengesager angår, til at lade sig friste af en plan om hurtig rigdom. Mens den måske lader sig friste til et hurtigt spil på den enarmede tyveknægt i en spillehal eller til at satse et mindre beløb på rouletten, får den generelt større morskab ved at betragte andre spille.

Skarpsindighed
Stenbukken konsoliderer sine ressourcer, investerer klogt og nyder frugterne at sit arbejde, når den er blevet ældre - på det tidspunkt, hvor andre stjernetegn fortryder deres mangel på lignende omtanke. Stenbukken kender både sine begrænsninger og potentialer og er gerne i stand til at udnytte sine talenter fuldt ud.