Vandmanden

20. januar - 18. februar
Element: Luft

 

Temperament:
Som Vandmand er dit livssyn præget af humanistiske og altruistiske værdier. Du er meget idealistisk og ønsker virkelig at gøre en indsats, for at verden bliver et bedre sted at være. Dit hoved er et spændende sted fyldt med smukke visioner for fremtiden. Du er intellektuel, excentrisk, dine meninger er ekstreme, progressive og fuldstændigt upåvirkede af andres indflydelse.
Andre kunne se dig som en provokerende, distræt, overintellektuel, uberegnelig, nørdet rebel.

Dating taktik:
Med en køligt distanceret attitude går du i gang med at gøre indtryk på din udkårne ved at lukke ham/hende ind i din vanvittige, outrerede idéverden - og en uendelig mængde skøre påfund. Forførelsen sker på det mentale plan - for en kæreste skal først og fremmest være en ven og ligesindet.

Forelskelse:
Når du er forelsket, mister du let din, i forvejen lille portion, jordforbindelse og kan blive helt spaced out. Du svæver rundt i din egen virtual reality og tænker på, at din kæreste er det mest vidunderlige på jorden.

Parforhold:
Langt det meste af udvekslingen i et forhold foregår på et højt intellektuelt plan. Der skabes hurtigt en helt speciel indforstået tone mellem jer, som er umulig for andre at dekryptere. Også m.h.t. parforhold er du ukonventionel og nytænkende, så der skal være plads til at udfolde sig, men du er samtidig fuldstændigt trofast og indstillet på, at det vil vare hele livet.

Seksuelle stil:
I din intellektuelle verden er du tryg - men kan godt have svært ved virkelig at give dig hen til følelser og kroppens lyster. Derfor tænder du også på en seksuel ide eller koncept og selvom du lever det ud, bliver konceptet ved med at være den primære lystkilde. Til gengæld kender din opfindsomhed ingen grænser og du er altid med på at prøve noget nyt. Den kvindelige Vandmand foretrækker at have sex stående eller i vand. Den mandlige Vandmand er udholdende, lettere sadistisk og hans næst-mest erogene zone er anklerne.

Partner:
Bær over med din Vandmands distræte, nørdede, uberegnelige tendenser og nyd i stedet alle skøre påfund. Du kommer ikke til at kede dig. Giv masser af frihed og tolerance og prøv at få din Vandmand til at slappe så meget af, at han/hun tør give sig hen til sine følelser.

 

Personlighed
Den lyse side.
Vandbærere er levende, opfindsomme og originale. Alt passer til Vandbæreren, og det er at være særpræget bekymrer ikke dette tegn; faktisk er Vandbæreren altid ude af trit med resten af verden og nyder alt, hvad der er "anderledes"

Menneskekærlig

Selv om Vandbærer-karakteren er en af de mest upersonlige og indelukkede, nærer Vandbæreren alligevel en dyb omsorg og interesse for deres medmennesker. Vandbærere er også fuld af menneskekærlige idealer, som dog kan forekomme lidt vage, hvilket giver Vandbærere ry for at have hovedet i skyerne.

Excentrisk
Vandbæreren er også en af stjernetegnets lykkeligste excentrikere. Selv om det kan være utroligt vanskeligt at komme tæt på en Vandbærer, så er det et Fast tegn og derfor loyalt og trofast. Bed en Vandbærer om hjælp og du får den øjeblikkelig, for dette tegn er et meget blødt gemyt, som om nødvendigt gladeligt giver sin sidste skjorte væk.

Uforudsigelig
Den dunkle side af Vandbærerens personlighed kan være kaotisk og uforudsigelig, stædig og oprørsk, forskruet og trodsig. Det er et tegn, som kan være fuldstændig viet til at være ukonventionel, alt imens det ubevidst bliver hængende i et stivnet mønster. Det er også et tegn, som kan lukke af til grænsen af kulde, hvilket kan gøre det vanskeligt for andre at omgås dem. Men Vandbærere tager sig ikke af, hvad andre tænker, og sommetider blæser de på sociale konventioner til fordel for anarki. Den isolation dette kan medføre kan komme som en overraskelse for dem, da de har vanskeligt ved at indse, at de kan have handlet urimeligt.

Familie

Den uforudsigelige Vandbærer er en nysgerrig, næsten modstridende blanding af en progressiv tankegang og en fast natur, og man må ikke glemme, at Vandbærer-forælderskabet udspringer af denne fascinerende kombination.

Ikke konformister
Det er vigtigt, at Vandbærer-faderen anstrenger sig for at lære sine børn at kende som individer, da han ellers kan blive for fjern for dem. Vandbærer-moderen forekommer sikkert ind imellem noget komisk og excentrisk og sætter dermed sine børn i forlegenhed
Vandbærer-forældre diskuterer alt med deres børn, men lufter aldrig deres egne meninger, hvilket til tider kan forekomme bizart og ret egensindigt. De opmuntrer andre til at sige deres meninger, men er underligt nærtagende og kan ikke selv tåle kritik. De kan på den anden side selv være yderst taktløse.

Ukonventionelle
Vandbærer-forældre kan være meget ukonventionelle og følge de nyeste børneopdragelses-teorier med lidenskabelig og objektiv interesse og blive ved, selv om det er klart, at opdragelsen ikke virker. De kan også have så travlt med at observere og reformere verden, at de glemmer, at de også er en del af familien.

Kærlige
Vandbærere har imidlertid en særlig magnetisme og en medfødt - om end ikke åbenlys hengiven natur. Deres børn beundrer dem gerne og er fascineret af den livlige verden, som deres Vandbærer-forælder fører dem ind i. Kun det mest klyngende barn vil muligvis beklage sig.

Kærlighed
Vandbærere er meget uafhængige og kan ikke udstå at være bundet. De har deres standpunkter og meninger, og hvis disse bliver anfægtet, kan de blive stædige. Ikke desto mindre er de trofaste og understøttende i de rigtige forhold. De kan godt indgå i et forpligtende forhold, men har behov for at bibeholde deres uafhængighed.

Fri fugl
Vandbærere er ikke meget for at vise deres virkelige følelser. Deres uafhængighed betyder, at det tager tid for dem at falde til i et forhold. De har svært ved at opbygge tillid, men er meget trofaste, når et forhold er etableret.

Ærlighed
Skønt de virker meget ukomplicerede, skal man ikke tro, at Vandbærere er lette at omgås, da de er uforudsigelige og gerne holder deres partnere i uvished. Ikke alle Vandbærere finder det lige let at vise deres følelser, og de kan være utrygge ved de mere romantiske sider af kærligheden.
Vandbærere er udadvendte, underholdende, intelligente og ofte meget idealistiske; de har mange venner, som spiller en vigtig rolle i deres liv. De er tit loyale og pålidelige, og deres partnere kan let blive misundelige på de nære bånd mellem en Vandmand og vedkommendes venner. I nogle tilfælde kan deres udprægede følelser og holdninger give anledning til voldsomme skænderier, hvilket kan gøre livet vanskeligt for deres partnere.
Vandbærere kan ofte have svært ved at klare deres egne og andres følelser, så de en gang imellem overser partnerens inderste følelser og behov for tryghed.

Ægteskab
Det var højst sandsynligt en Vandbærer, der opfandt 'fri kærlighed'. Dette tegn er altid forud for sin tid og indvarsler de revolutionære ændringer i samfundet. Det er imidlertid lige så sandsynligt, at Vandbæreren var den første med hensyn til ægteskabets nye popularitet, for tegnet er et fast tegn, og Vandbæreren nyder både ægteskabets stabilitet og stimuleringen ved et nært og kærligt forhold, selv om den somme tider finder det svært at praktisere disse ting.

Ukonventionelle
Vandbæreren er uforudsigelige og opfører sig, som den vil. Ægteskab med en Vandbærer er meget forskelligt fra ægteskab med et hvilket som helst andet stjerne-tegn. Det kan simpelt hen være anderledes i sin måde at fremtræde på eller i den måde, det fungerer på.

Forvirring
Selv om Vandbæreren er et romantisk tegn, der tror fuldt og fast på ægteskabets velsignelser, insisterer den også på retten til at være individualist i ægteskabet - og det kan alt sammen være meget forvirrende for ægtefællen.
Ægteskabet vil sandsynligvis blive noget ukonventionelt, og hustruen kan meget vel gå på arbejde, mens hendes mand bliver hjemme og passer børnene. Mange Vandbærere lever i ægteskaber, hvor pligterne, herunder også børneopdragelse, deles.

Livlige
Vandbæreren er selskabelig anlagt, og ægteskabet bliver højst sandsynligt livligt og omfatter sikkert en stor vennekreds. Vandbæreren føler sig ofte bedre tilpas med grupper af mennesker, og dette kan være svært for ægtefællen at acceptere eller fuldt ud forstå.

Venskab
Vandbæreren er venskabets tegn, og Vandbærere sætter virkelig deres venner højt. De kan få andre mennesker til at føle sig accepterede og afholdte for det, de er. De prøver ikke at forandre dem, bærer heller ikke nag og er tilbøjelige til at samle sig en ret usædvanlig og udsøgt vennekreds.

Uafhængighed
Enhver form for engagement kommer fra hjertet hos en Vandbærer. Prøver man at lægge bånd på en Vandbærer eller bringe flere følelser ind i forholdet, end den ønsker, går den sin vej. Men respekterer man dens frihed, ligesom den respekterer andres, har man en af de bedste venner overhovedet.

Afveksling
Vandbæreren elsker at have mange venner. Den kan udmærket have en eller to særlige venner, men enhver, der gerne vil komme virkelig tæt på en Vandbærer, bliver nødt til at prøve og forstå dens underlige blanding af venlighed og uhildethed. En Vandbærer er en yderst uafhængig ven og kan ikke fordrage det mindste tegn på, at nogen vil eje den.

Uforudsigelighed
Vandbæreren blander sig ikke i ens affærer. Den ærgrer sig ikke, hvis man har travlt til at kontakte dem i ugevis, men når man så gør det, tager den venskabets tråde op, som om man havde været sammen dagen før. Måske ser man så hinanden hver aften den næste uge, hvorefter der følger en lang pause.

Hvem harmonerer Vandbæreren med? Vandbæreren har en frigjort og ubundet holdning til venskaber og forventer den samme holdning af sine venner. Den er lykkeligst sammen med de andre Lufttegn. Skytter og Væddere er også ideelle venner for de uforudsigelige Vandbærere.

Job
Vandbærenes idealisme og klare overbevisning om, at det er deres opgave at gøre opmærksom på det skæve i verdens gang, gør dem til dyrekredsens virkelige opfindere og samfundsreformatorer. I virkeligheden kredser deres tanker ofte om ideer, som ville tage pippet fra os andre.
Vandbærene keder sig grundigt i en otte - til - fire rutine, med mindre det drejer sig om et job, som nærmest garanterer dem at udnytte deres højst originale måde at tænke på. Deres forhold til arbejde er derfor sjældent stabilt og konsekvent, selv om de vil arbejde så hårdt som nogen, hvis deres medfødte idealisme på en eller anden måde bliver tilgodeset.

Opfindsomme

Vandbærene er idealister, hvis opfindsomme hoveder bestandigt er på jagt efter nye og originale måder til at udføre deres arbejde på. For at kunne gøre dette, omgiver de sig glædeligt med alle de nyeste dimser for at undgå ethvert unødigt mentalt stress.

Initiativrige
Vandbærene, som ikke kan acceptere lav moral og som reagerer skarpt på forandringer, når de først er gået i gang med en opgave, spekulerer ofte som besatte på, hvordan tingene fungerer, og hvordan de bestående metoder kan forbedres. De har brug for et rimeligt spillerum for deres opfindsomme sans.
Med en indbygget modvilje mod gammeldags principper og idealer, vil Vandbæreren som chef opmuntre initiativ og skøre metoder, hilse åbenhed velkommen og lytte til andres meninger, uden derfor nødvendigvis at følge dem. Som ansat vil Vandbæreren forvente at blive behandlet med respekt og at få plads til at eksperimentere. Vandbærene sætter pris på frihed til at gøre tingene på deres måde.

Penge

Vandbærere er klartskuende og idealistiske. De kan være så langt forud for deres tid, at de mister forbindelsen med virkeligheden. Pengespørgsmål er underordnede, når de skal vælge arbejde - der helst ligger inden for kunst eller videnskab - blot de føler, at de bidrager til menneskehedens vel. Hvis de bliver rige, er det som regel på grund af deres særlige evner snarere end noget talent for at tjene penge. I hvert fald er det ikke kun dét at tjene penge, der betyder noget for dem. Det er interessant at bemærke, at Vandmandens Tidsalder, der begyndte i 1960'erne, har indvarslet en ny modtagelighed for ønsket om bedre sociale forhold og forståelse af kapitalismens uretfærdighed. Det er denne fintfølende sociale samvittighed, der ligger bag Vandbærerens holdning til pengesager.

Frihed
Vandbærere elsker at gå fra det ene job til det andet og hader at være bundet. De holder af den frihed, pengene giver dem og er mere interesserede i deres idealer end i rigdom. " jeg fornyer ..." siger Vandbæreren, men ikke med pengene som mål.

Idealisme
I deres privatliv hader Vandbærere at blive betragtet som egoistiske; det går stik imod deres ædleste følelser. De er ofte varme fortalere for lighed - sommetider fanatiske - og er i det store hele parate til at lade deres penge bakke deres ord op. Skønt de holder af smukke ting, er Vandbærere ikke begærlige, og de er fuldt tilfredse med at beundre andre menneskers ejendele på museer og gallerier de behøver ikke at eje sådanne ting selv.

Held eller Uheld

Det eneste forudsigelige, man kan sige om Vandbæreren, er at den er uforudsigelig. Vandbærerens held afspejler det tilfældige mønster i resten af dens liv, selv om den i det lange løb er mere tilbøjelig til at vinde end tabe.

Genialitet

Vandbærerens enestående måde at tackle problemer og uheld på er typisk. Da Vandbæreren er så fornyende i sin tankgang, er i besiddelse af stor opfindsomhed, kan den udføre fremragende præstationer på mange forskellige områder. Når motivationen er til stede, kan den ofte vende uheld til egen fordel.

Originalitet
Vandbæreren er optaget af det nye og usædvanlige og er dygtig til at skabe nye tendenser i stedet for at følge dem. Vandbæreren er derfor tilbøjelig til at støtte outsideren i stedet for favoritten og enten midlertidigt miste alt eller komme ud af det med uventet rigdom.
I ordets strengeste forstand er Vandbæreren ikke en spillernatur, for den føler ikke trang til at lege med heldet. Vandbæreren nyder simpelt hen blot at engagere sig i noget, hvor fortjenesten ikke kan beregnes.
Pludselige gevinster eller tab tages med samme gode humør, for Vandbæreren er især optimistisk med hensyn til sin evne til at blive holdt skadesløs, hvis det skulle blive nødvendigt. Denne holdning retfærdiggøres som regel af begivenhederne, for ligegyldigt hvor usandsynligt, det måtte forekomme, har Vandbæreren næsten altid held til at komme igennem uheld på den ene eller anden måde.

Inspiration
Hvis Vandbæreren trænges op i en krog - hvilket er højst sandsynligt betragtning af dens særhed og uafhængighed - vil et pludseligt lyst indfald sikkert bringe en løsning. Selv hvis dette slår fejl, vil der ofte komme hjælp udefra i sidste øjeblik.